Chương trình tình nguyện ủng hộ quần áo ấm và trao tận tay các em học sinh tại trường PTDTBT THCS Pa Cheo.